Disclaimer

De Ballonnengigant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van De Ballonnengigant

De Ballonnengigant behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van De Ballonnengigant in het bijzonder, behoudt De Ballonnengigant zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

De Ballonnengigant is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van De Ballonnengigant beschikbaar is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op de pagina's van De Ballonnengigant behoort toe aan De Ballonnengigant en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van De Ballonnengigant gebruikt worden.